Domů 5 Legal fields 5 Injury compensation 5 Other injury to health

Other injury to health

Vymůžeme pro vás finanční náhradu i v případech jiných poškození zdraví. Zaměřujeme se na sportovní úrazy, úrazy ve školských zařízeních či zranění vzniklá na zájezdu organizovaném cestovní kanceláří.

Kontaktujte násVíce informací

Poškození zdraví

K újmě na zdraví může dojít i při jiných škodních událostech, než je dopravní nehoda, pracovní úraz či pochybení zdravotníka.

Klienty zastupujeme i v případech, dojde-li ke zranění v rámci zájezdu organizovaného cestovní kanceláří, při sportovních úrazech nebo při újmě na zdraví způsobené protiprávním jednáním další osoby.

KLB Legal v této souvislosti založila projekt náhrady škody na zdraví utrpěné v zahraničí.

Úraz na dovolené

Zastupujeme poškozené, kteří utrpěli újmu na zdraví v rámci zájezdu organizovaném cestovní kanceláří. Cestovní kancelář odpovídá za splnění povinností ze smlouvy o zájezdu, a to bez ohledu na to, zda jednotlivé služby poskytuje přímo cestovní kancelář či nějaký její externí poskytovatel.

V praxi to znamená, že cestovní kancelář odpovídá zákazníkům za újmu na zdraví vzniklou například při dopravní nehodě na výletě organizovaném cestovní kanceláři. Vedle újmy na zdraví cestovní kancelář odpovídá i za nemajetkovou újmu zákazníků způsobenou narušením, zmařením či podstatným zkrácením zájezdu.

Sportovní úraz

Zastupujeme poškozené, kteří v důsledku zavinění jiné osoby utrpěli při sportovních aktivitách zranění.

Nejčastějšími případy v rámci sportovních úrazů jsou srážky na lyžích na tuzemských, ale i zahraničních sjezdovkách. K zaviněnému úrazu jinou osobu však lze přijít i při sportovním utkání.

Právní odpovědnost za způsobení újmy na zdraví při sportu je specifická vzhledem k tomu, že každý sportovec podstupuje dobrovolně riziko zvýšené pravděpodobnosti způsobení zranění.

Oběť trestného činu

Zastupujeme oběti trestných činů, kterým bylo v důsledku protiprávního jednání jiné osoby ublíženo na zdraví, nebo došlo dokonce k úmrtí oběti.

Pro poškozené zajišťujeme komplexní zastoupení před orgány činnými v trestním řízení, při jednání s pachatelem trestného činu a současně vymáháme odškodnění, na které má poškozený nárok.

Proč právě my

Vzhledem k naší dlouholeté specializaci se profesionálně postaráme o získání vašeho nejvyššího odškodnění. Klienty zastupujeme na základě podílové odměny v případě úspěchu ve věci, kdy si nárokujeme smluvená procenta pouze v případě, že pro vás odškodnění vymůžeme.

Náš přístup ke klientům je vždy osobní a každému případu se věnujeme s maximální péčí.

Referenční projekty

No references found in this category.

Náš tým pro Other injury to health

Související články

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Kontakt pro Other injury to health

Napište nám