Domů 5 Legal fields 5 Injury compensation 5 Medical malpractice

Medical malpractice

Již více než 10 let pomáháme poškozeným, kteří utrpěli újmu na zdraví či zesnuli v důsledku pochybení zdravotnického zařízení, lékaře či zdravotnického pracovníka při poskytování zdravotní péče.

Kontaktujte násVíce informací

Pochybení lékaře

Za předpokladu, že postup zdravotníka nebo zdravotnického zařízení nebyl v souladu s aktuálními poznatky lékařské vědy a pravidly daného lékařského oboru, tedy byl v rozporu se zákonem, je tento postup označován jako non lege artis.

Odškodnění za újmu na zdraví patří k nejsložitějším a nejvíce odborným oblastem. Už v počátečních fázích řešení případu je nezbytné zapojit znalecké posudky z oblasti zdravotnictví.

Vzhledem k tomu, že odpovědným subjektem je často zdravotnické zařízení, které je téměř vždy zastoupeno právním zástupcem, doporučujeme klientům vstupovat do jednání s vlastním zkušeným advokátem.

Komu pomáháme

Naše advokátní kancelář zastupuje pacienty poškozené v důsledku odborných pochybení – tedy postupů, které nebyly v souladu s lékařskou praxí (non lege artis) – což vedlo k újmě na zdraví nebo smrti blízké osoby.

Pokud je proti fyzické nebo právnické osobě, která způsobila újmu na zdraví nebo smrt, vedeno trestní řízení, zastoupíme vás také před orgány činnými v trestním řízení.

Pochybení v porodnictví

Ačkoliv se řadí porodnictví v České republice k velmi vyspělým, k nejfatálnějším újmám na zdraví dochází zejména v tomto odvětví, kdy jsou v důsledku pochybení zdravotníka ohroženy hned dva životy – matky a dítěte.

Naším cílem je v této citlivé situaci dosáhnout pro poškozenou rodinu adekvátní satisfakce v podobě maximální finanční kompenzace, jež rodině umožní zajistit svému dítěti co nejlepší zdravotní péči a zázemí.

I díky spolupráci se špičkovými znalci v tomto oboru jsme již pro poškozené rodiny vymohli desítky milionů.

S čím vám pomůžeme

Poškozeného, jemuž byla následkem non lege artis postupu způsobena újma na zdraví, zastupujeme při jednání se zdravotnickým zařízením a jeho pojistitelem a zajišťujeme vymožení co nejvyššího odškodnění. Poškozený v této souvislosti může požadovat odškodnění za doposud vytrpěnou bolest, ušlý výdělek, trvalé následky či další související náhrady uvedené v občanském zákoníku.

Dojde-li v důsledku pochybení zdravotníka k úmrtí poškozeného, vymáháme pro osoby blízké odškodnění duševních útrap, náklady pohřbu nebo také pozůstalostní rentu.

Proč právě my

Pokud se domníváte, že jste utrpěli újmu na zdraví následkem non lege artis postupu zdravotníka, obraťte se na nás a my vám zajistíme znalce z příslušného odvětví. Znalecký posudek pro stanovení postupu non lege artis je zcela zásadním podkladem pro další postup a vymáhání souvisejícího odškodnění.

Vzhledem k naší dlouholeté specializaci se profesionálně a co nejrychleji postaráme o získání vašeho nejvyššího odškodnění.

Klienty zastupujeme na základě podílové odměny v případě úspěchu ve věci, kdy si nárokujeme smluvená procenta pouze v případě, že pro vás odškodnění vymůžeme.

Náš přístup ke klientům je vždy osobní a každému případu se věnujeme s maximální péčí. Vymožením odškodnění pro nás práce nekončí – vzhledem k jedinečné kombinaci našich specializací vám pomůžeme postarat se o zhodnocení získaných finančních prostředků.

Referenční projekty

No references found in this category.

Náš tým pro Medical malpractice

Související články

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Kontakt pro Medical malpractice

Napište nám