Domů 5 Právní obory 5 Rubrika: Odškodnění úrazů

Články / Odškodnění úrazů

Dopravní nehoda v pracovní době

Dopravní nehoda v pracovní době

Nezaviněná dopravní nehoda na pracovní cestě nebo při výkonu práce v pracovní době se může přihodit každému zaměstnanci.

Odškodnění za v minulosti provedené protiprávní sterilizace

Odškodnění za v minulosti provedené protiprávní sterilizace

Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti zákon č. 297/2021 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem, jenž konečně přináší určitou formu zadostiučinění obětem nezákonných sterilizacích. Přijetí tohoto...

Postoj recentní tuzemské judikatury k teorii ztráty šance

Postoj recentní tuzemské judikatury k teorii ztráty šance

Teorii ztráty šance (angl. lost chance doctrine) poprvé formulovaly soudy amerického státu Washington již v roce 1983. První případ, kde byla tato teorie uplatněna, se týkal muže, jemuž lékaři pozdě diagnostikovali rakovinu plic.

Hodnota bodu bolestného v roce 2021

Hodnota bodu bolestného v roce 2021

Při určování hodnoty bodu bolestného při utrpění újmy na zdraví je nutno rozlišovat, zdali bude újma posuzována podle zákoníku práce nebo podle občanského zákoníku.

Oběti trestných činů mají nárok na peněžitou pomoc od státu

Oběti trestných činů nebo pozůstalí po obětech mohou žádat Ministerstvo spravedlnosti o peněžitou pomoc, velmi často však o této možnosti neví. Probereme si nároky těchto poškozených. Zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti byl v naší republice...