Ministerstvo financí dne 5. října 2020 předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících se dokončení projektu EU s názvem Unie kapitálových trhů (Capital Markets Union, CMU).